Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Импринт

ХибридСъплай България ЕООД

ул. Антим I 26, офис 5
BG-1303 София

Телефон

+35 929 83 1133

телефакс

+35 929 83 1133

Имейл

infohybridsupply.bg

Работно време

08:00 до 17:00
Понеделник до петък

Управляващ директор

Гергана Киричова

VAT ID

BG 203329864

Търговски регистър

Регистриран в търговския регистър на Любек HRB 13705 HL

Отговорен (за целите на § 55 раздел 2 RStV)

Вадим Нисневич
ул.Рохенхорстер 9Б
DE-23556 Любек