Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Импринт

HybridSupply Bulgaria EOOD

26 „Antim 1st“ Str. Office 5
BG-1303 Sofia

Телефон

+35 929 83 1133

Факс

+35 929 83 1133

Е-мейл

infohybridsupply.bg

Работно време

От 08:00 до 17:00 от
понеделник до петък

Управляващ директор

Gergana Kirichova

Търговски регистър

Регистриран в търговския регистър Lübeck HRB 13705 HL

Идентификация на данъка върху продажбите

BG 203329864

Отговорен i.S.d. Раздел 55 (2) RStV

Gergana Kirichova
26 „Antim 1st“ Str.
Office 5
BG-1303 Sofia