Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

DREHMEISTER Bayonet адаптер за пълнене на газови бутилки

LPG адаптер, адаптер за зареждане, автогазов адаптер, адаптер за зареждане на газови бутилки

Описание

  • Адаптерът е направен от една част- предотвратява изтичане на адаптера
  • Прецизно произведени от висококачествен месинг – без искри
  • Адаптер със съединителна гайка с лява резба W21.8×14 и вграден нипел за пълнене на газови бутилки
  • Адаптерът има допълнителна вътрешна резба W21.8×14 (отстрани на пистолета за гориво) и може да се използва като удължител за адаптер ACME, DISH или

Забележка: Пълненето е разрешено само на бензиностанции, предвидени за тази цел. Може да се пълнят само бутилки с функция за спиране на пълненето до 80%.

Бензиностанциите за автогаз със байонетна система могат да бъдат намерени във: Великобритания, Холандия, Норвегия, Испания.

Техническа информация