Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Производители на оборудване

Преглед на всички потвърждения за газ с единични емисии(SEGC)

Уважаеми клиенти

От 01.10.2017 г. индивидуални сертификати се предлагат само за превозни средства с Euro 2 (D3, D4), т.е. всички превозни средства под 3 евро и превозни средства с нулев внос (без типово одобрение на ЕО). Можете да намерите съответния списък за наличност, сортиран по производител тук.

Всички превозни средства с Euro 3 и по-високи трябва да се движат посредством R115 от 01.10.2017. Настоящият регламент се прилага и за превозните средства, внасяни в ЕС и с одобрение на ЕО и вече инсталирана газова уредба, които се внасят в Германия. Можете да намерите R115 онлайн търсене тук.

Вашият ХибридСъплай екип