Инструкции за експлоатация на резервоара за гориво ALUGAS (португалски) Download