Инструкции за експлоатация на резервоара за гориво ALUGAS (на италиански език) Download