Инструкция за експлоатация на композитни бутилки с многофункционален клапан (немски) Download