Инструкция за употреба на композитни бутилки с многофункционален клапан (френски) Download