Преглед на входни връзки на газови бутилки (на английски) Download