Инструкции за експлоатация за композитни бутилки с многофункционален клапан (английски) Download