Схема на свързване и списък на превозните средства за AEB 392 Модул за нулиране на дисплея на резервоара за гориво (код 101545) Download