Многоточково последователно инжектиране на метан изтегляния