Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Отсега нататък ние предлагаме 2-цилиндрова система контролер с електронен сензор за срив, който Ви позволява да използвате газ по време на шофиране.

Какво е специалното? В случай на „газова аларма“ сензорът за срив може лесно да бъде нулиран от шофъорското място.

Благодарение на патентованото устройство за защита от срив (CPU) е възможно да се използват уреди като печки, хладилници и др., както в неподвижно състояние, така и по време на шофиране. Устройство за защита от срив е фиксирано към шасито във всяка точка в автомобила с 4 винта.

В случай на инцидент, аварийно спиране или наклон от 57 ° или повече, подаването на газ незабавно се прекъсва. Освен това почти всички често срещани газови детектори могат да бъдат свързани директно към устройството. В случай на „газова аларма“, доставката на газ също незабавно се прекъсва за Ваша максимална безопасност.

Директивите на ЕС за отоплителните уреди съгласно 2001/56 / EG, включително специалните разпоредби за Франция, са напълно изпълнени.