Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Поради въвеждането на нови редуктори, като например Nordic XP и AT13 XP редуктори, производството на редуктора Antartic Super спря поради някои технически подобрения на производствените линии. Тези нови продукти вече покриват пълната гама редуктори на пропан-бутан, както е показано на информационния лист по-долу.

Сравнение на редукторите ARTIC

Редукторите Nordic XP и AT13 XP са оборудвани с компенсация за динамично налягане, състояща се от двойна мембранна система, която позволява да се получи увеличение на диференциалното налягане, пропорционално на увеличаването на MAP налягането. Тази система може да поддържа двигатели с по-висока мощност, като по-високото налягане на изхода може да поддържа доброто функциониране на инжекторите.

Z

Nordic XP

Редукторът Nordic XP е подходящ за последователни двигатели до 180 kW (244 HP).

Z

AT13 XP

Редукторът AT13 XP е подходящ за по-мощни последователни двигатели, до 275 kW (373 HP).