Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Филтрите DREHMEISTER са разработени и одобрени за филтриране на автогаз (LPG) и природен газ (CNG). Компактният дизайн на филтърния блок (приблизително 5 см дължина, без свързващ нипел) позволява инсталирането дори при трудни простантвени условия. DREHMEISTER LPG / CNG филтрите се предлагат в различни размери на свързване и могат да се използват с всички често срещани системи за преобразуване на LPG / CNG.

Филтриращ материал Филтърна хартия 843 VH 134 Hollingsworth Vose J.C.
Binzer Германия
Активна зона на филтъра 0,025 m²
Пропускливост 330 l / m² / s