Тази страница е достъпна и на Английски Английски.

Актуализирахме търсенето си с R115 с много нови превозни средства. Базата данни вече включва голям брой превозни средства със стандарт EURO6 за емисии съгласно Хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства.